Logo BLESKIN.CZ - projekty rodinných domů

Všeobecné obchodní podmínky platné a účinné od 01.02.2017

 • 1. Úvodní ustanovení
  • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné při objednání a koupi typové nebo individualní projektové dokumentace, a dalších služeb z nabídky společnosti Bleskové projekty s.r.o. (dále jen „prodávající“), se sídlem Štítného 1336, Kročehlavy, Kladno, PSČ 272 01, IČ: 27889734, firmableskin@email.cz, tel. 773114 957, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232522. Další informace o firmě je uvedená na stránce Kontakt. Projekty společnosti Bleskové projekty s.r.o. http://projekty-domu.bleskin.cz jsou výsledkem práce týmu špičkových odborníků – architektů a projektantů. Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.
  • 1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Kupující“), která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese http://projekty-domu.bleskin.cz (dále jen eshop). Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
  • 1.3. Ceny projektů a služeb jsou uvedeny v Kč a obsahují sazbu daně z přidané hodnoty (DPH). Cena projektové dokumentace nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně všech poplatků s prodejem souvisejících (včetně poštovné a balné). Cena projektové dokumentace jsou platná po dobu její zveřejnění v eshopu prodávajícího. Úpravy v projektové dokumentaci jsou v ceně.
  • 1.4. Podáním objednávky a zaplacením zálohy kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
  • 1.5. Objednávky projektové dokumentace přijímáme
   - prostřednictvím internetového formuláře,
   - prostřednictvím e-mailu na firmableskin@email.cz,
   - ústně telefonicky (tel. 773 114 957) nebo na osobní schůzce,
   - může být zaslána poštou na korespondenční adresu společnosti Bleskové projekty s.r.o., ul. Štítného 1336, Kročehlavy, Kladno, PSČ 272 01.
  • 1.6. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení projektu, cenu projektu a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.
 • 2. Uzavření kupní smlouvy
  • 2.1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail.
  • 2.2. Potvrzení o přijeti objednávky také obsahuje zálohovou fakturu s informací o čísle učtu prodávajícího, variabilním symbole pro úhradu zálohy projektu, výše zálohy.
  • 2.3. Podmínkou dodání projektové dokumentace je přijetí zálohy na náš účet. Uhrazení zálohy je pro nás podnětem k započetí prací na projektu rodinného domu a zároveň informací, že objednávka se stává závaznou. Dodací lhůta zpracovaní naši projektové dokumentace rodinného domu je 7-30 dnů od uhrazení zálohy.
  • 2.4. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Jedním ze zákonných důvodů je případ, že zálohová faktura do 14 dnů od data vystavení nebyla uhrazena kupujícím.
 • 3. Práva a povinnosti smluvních stran
  • 3.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu projektovou dokumentace a kupujícímu povinnost za tato službu prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
  • 3.2. Kupující je povinen převzít projektovou dokumentace a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
  • 3.3. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat projektovou dokumentace jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.
  • 3.4. Použití jednotlivých paré projektů rodinného domu:
   Paré č. 1, 2 a případně 3 slouží pro podání na stavební úřad.
   Paré č. 4 a 5 slouží pro potřeby investora a realizace stavby.
   Navíc posíláme zákazníkům prostřednictvím emailu výkresy a technické zprávy projektu ve formátu PDF, což pomůže při obesíláni úřadů a správců sítí, sousedy a stavební firmy.
   V případě potřeby máte možnost objednat si více paré. Za kompletní paré projektu navíc účtujeme příplatek ve výše 1000 Kč.
 • 4. Odstoupení od smlouvy
  • 4.1. Kupující má právo stornovat svoji objednávku projektové dokumentace nebo dalších služeb kdykoli do doby úhrady zálohy.
  • 4.2. V případě stornování objednávky po 24 hodinách od přijetí zálohy na účet Bleskové projekty s.r.o. nebo přijetí platby v hotovosti, propadá uhrazená záloha v plné výši.
  • 4.3. Stornování po převzetí dokumentace nebo po doručení dopravní službou není možné.
 • 5. Platební podmínky
  • 5.1. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.
  • 5.2. Platbu zálohy je možné realizovat:
   a. převodem přes internet banking: úhrada zálohy na účet u Komerční banky a.s., č. ú. 107-3551580287/0100
   b. platbou v hotovosti
   c. platbou poštovní poukázkou typu „A“ a „C“ (nutné vyplnit název Bleskové projekty s.r.o., číslo účtu 107-3551580287/0100 a adresu společnosti ul. Štítného 1336, Kročehlavy, Kladno, PSČ 272 01).
 • 6. Reklamace, odpovědnost za vady
  • 6.1. Reklamaci projektové dokumentace je nutné podat písemnou formou a to zasláním e-mailem na adresu firmableskin@email.cz nebo doporučeného dopisu na adresu Bleskové projekty s.r.o., ul. Štítného 1336, Kročehlavy, Kladno, PSČ 272 01. Doručení Vaší reklamace Vám písemně potvrdíme, případně písemné potvrdíme odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • 6.2. Oprávněnou reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • 7. Ochrana osobních údajů
  • 7.1. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • 8. Závěrečná ujednání
  • 8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.


© 2007-2021 Bleskové projekty s.r.o.